Investering i solenergi

 

En investering i solenergi kan enten ske ved at montere solceller på eget tag eller ved at investere i et solcelleanlæg hos en udbyder af investeringsprojekter. Der kan være mange årsager til, at man ikke ønsker at montere solceller på eget tag. De kan blandt andet være det visuelle ved at få solceller på taget eller at afkastet ved at investerer i et solcelleanlæg hos en udbyder af investeringsprojekter ofte giver et højere afkast end ved at montere solceller på eget tag.

 

Når du som investor ser på en investering i solenergi, anbefaler Solar Power Invest (SPI) altid, at du – gerne sammen med en ekstern rådgiver - laver en grundig gennemgang af projektet. For mange investorer vil købet have en relativ stor påvirkning på din økonomi. Dette skyldes, at der er tale om et langsigtet projekt på 20-25 år, og de første 2-5 år vil skatten i et K/S projekt påvirke din skat meget positivt.

 

Købet af en andel i en solcellepark kræver indbetaling af en egenkapital, der typisk vil ligge i niveauet kr. 400.000 – 750.000. Sker købet i et K/S-projekt, er der mulighed for et fradrag i den skattepligtige indkomst, uanset om køber er privatperson, selskab eller investerer via virksomhedsskatteordningen. Se nærmere i afsnittet om investorer.

 

Afkast ved investering i solenergi

 

Muligheden for afskrivning og de løbende udlodninger fra projektet gør, at en personlig investor vil investeringen være tilbagebetalt inden for en periode på 2-5 år. For selskabsinvestorer er der en længere tilbagebetalingstid på ca. ti år.   

 

For at du kan foretage afskrivningen, kræver SKAT, at man skal have en risiko, og derfor skal man have en hæftelse, der svarer til den sum af afskrivningerne, man opnår ved K/S-investeringen. I SPI’s projekter er denne hæftelse personlig og IKKE solidarisk. Samtidig er det vedtægtsbestemt, at 66% af investorerne skal stemme for, at der skal ske indbetaling af en del af eller hele hæftelsen.

 

Lånet, der optages i banken, ydes på non-recourse vilkår. Det betyder, at banken har pant i solcelleparken og driftskontoen, men at de ikke har mulighed for at rette krav mod de danske investorer.

På den første generalforsamling vælges der en bestyrelse bestående af tre investorer fra projektet.

 

En administrator varetager de daglige interesser i K/S’et. SPI starter som administrator på vore egne projekter. Denne aftale løber typisk i to år. Hvis investorerne herefter ønsker en anden administrator, kan de frit vælge dette.

 

 

1

Investering i solenergi

Investering i en solcellepark giver dig mulighed for at få fradrag i din skatteindkomst. Sammen med det høje afkast solcelleparken giver, betyder det, at du hurtigt får din investering retur.

2

Historien om solceller

Solceller er en gammel teknologi. Den første solcelle blev opfundet i 1880 af Charles Fritts. Solcellers store fordel er, at de er stort set vedligeholdelsesfrie og yderst holdbare.

3

Udvælgelse og indkøb af af en solcellepark

Fra vores netværk af udviklere og brokere af solcelleparker, modtager SPI dagligt solcelleparker til gennemsyn. Udvælgelsesprocessen omfatter en nøje gennemgang af afkastet og risiciene.

 

4

Investorer

En investering i en solcellepark kan tilpasses til de fleste investorer med de rette midler. SPIs nuværende investorer kan dog overordnet set deles ind i fire katagorier.

5

K/S og A/S selskaber

En solcellepark kan struktureres som andre investeringer. A/S og K/S formen er dog den foretrukne selskabsform. 

6

Beskrivelse af produktionsapparatet

En solcellepark består af tre hovedelementer: solceller, invertere og en transformerstation.

7

SPI's foretrukne lande

Solcelleanlæg kan ikke producere konkurrencedygtig strøm uden tilskud. Tilskuddet er garanteret af landets lovgivning. Det er derfor vigtigt at tage stilling til hvilket land du investerer i. 


8

Skab din egen pensionsordning

Som topskatte betalende danske, giver den danske skattelovgivning dig mulighed for at skabe din egen pensionsopsparing ved at investere i solcelleanlæg.


9

Hvem er SPI

SPI blev stiftet i 2009. Vi har mange års erfaring i indkøb, udvikling og administration af investeringer.

10

Tidligere projekter

Siden 2009 har SPI formidlet en lang række projekter i Tyskland og Frankrig.

11

Sådan investerer du i solenergi

En investering i et solenergi projekt foregår typisk sådan her.